Hegre – Alba – Leica Q2 monochrom (Feb 24, 2021) – x47

468 white - Alba - Leica Q2 monochrom